Odpovědné podnikání

Co je odpovědné podnikání, nazývané také Společenská odpovědnost firem nebo zkráceně CSR (z angl. Corporate Social Responsibility)? Co takový přístup znamená pro hotely a restaurace? A jak jsme na tom v České republice? 

 

CSR je způsob podnikání, který odpovídá či jde nad rámec etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání. Odpovědné podnikání v sobě zahrnuje celou řadu témat, které jsou vždy specifické pro sektor, ve kterém firma působí.

 

Více